קורות חיים ורשיונות רפואיים של ד"ר איגרא:

לחץ על המאמר להגדיל 

הרדמה מקומית בלבד

שיטה עדינה